+7 (495) 989 11 40

Polytron Stilte

Vendor code Name Price Packing / box Add to Shopping Cart
ST403000W Stilte Polytron plug low noise 32 12.71 1/400
ST404000W Stilte Polytron plug low noise 40 13.39 1/250
ST405000W Stilte Polytron plug low noise 50 14.75 1/150
ST411000W Stilte Polytron plug low noise 110 28.48 1/30
ST416000W Stilte Polytron plug low noise 160 74.17 1/10
Vendor code Name Price Packing / box Add to Shopping Cart
ST100345W Stilte Polytron Tap low noise 32x45 22.03 1/100
ST110387W Stilte Polytron Tap low noise 32x87,5 22.03 1/90
ST110445W Stilte Polytron Tap low noise 40x45 23.72 1/60
ST110487W Stilte Polytron Tap low noise 40x87,5 23.72 1/50
ST100515W Stilte Polytron tap low noise 50x15 25.6 1/40
ST100530W Stilte Polytron tap low noise 50x30 25.6 1/40
ST100545W Stilte Polytron Tap low noise 50x45 25.6 1/40
ST100567W Stilte Polytron tap low noise 50x67 25.6 1/40
ST100587W Stilte Polytron Low-noise 50x87,5 25.6 1/30
ST100115W Stilte Polytron Tap low noise 110x15 77.96 1/40
ST100130W Stilte Polytron Tap low noise 110x30 77.96 1/40
ST100145W Stilte Polytron Tap low noise 110x45 77.96 1/40
ST100167W Stilte Polytron Tap low noise 110x67 77.96 1/35
ST100187W Stilte Polytron Tap low noise 110x87 79.51 1/30
ST100645W Stilte Polytron Tap low noise 160x45 248.82 1/12
ST100687W Stilte Polytron Low-noise 160x87,5 303.05 1/10
Vendor code Name Price Packing / box Add to Shopping Cart
ST300310W Stilte Polytron coupling repair 32 32.54 1/100
ST300411W Stilte Polytron repair coupling 40 33.05 1/75
ST300510W Stilte Polytron coupling repair 50 39.32 1/45
ST301110W Stilte Polytron coupling repair 110 78.82 1/60
ST301610W Stilte Polytron coupling repair 160 206.27 1/18
Vendor code Name Price Packing / box Add to Shopping Cart
ST300320W Stilte Polytron two-pipe coupling 32 32.54 1/100
ST300421W Stilte Polytron two-pipe coupling 40 33.05 1/75
ST300520W Stilte Polytron two-pipe coupling 50 39.32 1/45
ST301120W Stilte Polytron two-pipe coupling 110 78.82 1/60
ST301620W Stilte Polytron two-pipe coupling 160 206.27 1/18
Vendor code Name Price Packing / box Add to Shopping Cart
ST113015W Stilte Polytron pipe for low noise Sewerage 32x150 35.93 1/64
ST113025W Stilte Polytron pipe for low-noise Sewerage 32x250 38.3 1/60
ST113050W Stilte Polytron pipe for low-noise Sewerage 32x500 45.43 1/32
ST113075W Stilte Polytron pipe for low noise Sewerage 32x750 66.1 1/60
ST113100W Stilte Polytron pipe for low noise Sewerage 32x1000 68.47 1/60
ST113150W Stilte Polytron pipe for low-noise Sewerage 32x1500 100.34 1/60
ST113200W Stilte Polytron pipe for low-noise Sewerage 32x2000 113.9 1/60
ST114015W Stilte Polytron pipe for low noise Sewerage 40x150 48.64 1/84
ST114025W Stilte Polytron pipe for low-noise Sewerage 40x250 49.15 1/84
ST114050W Stilte Polytron pipe for low-noise Sewerage 40x500 59.83 1/84
ST114075W Stilte Polytron pipe for low-noise Sewerage 40x750 76.78 1/60
ST114100W Stilte Polytron pipe for low noise Sewerage 40x1000 81.18 1/60
ST114150W Stilte Polytron pipe for low-noise Sewerage 40x1500 116.95 1/60
ST114200W Stilte Polytron pipe for low-noise Sewerage 40x2000 145.76 1/60
ST500041W Stilte Polytron pipe for low noise Sewerage 50x150 45.94 1/60
ST500043W Stilte Polytron pipe for low-noise Sewerage 50x250 53.05 1/60
ST500045W Stilte Polytron pipe for low-noise Sewerage 50x500 65.42 1/60
ST500047W Stilte Polytron pipe for low noise Sewerage 50x750 85.09 1/50
ST500049W Stilte Polytron pipe for low noise Sewerage 50x1000 105.43 1/50
ST500051W Stilte Polytron pipe for low-noise Sewerage 50x1500 153.05 1/50
ST500053W Stilte Polytron pipe for low-noise Sewerage 50x2000 186.28 1/50
ST500055W Stilte Polytron pipe for low-noise Sewerage 50x3000 264.41 1/50
ST500081W Stilte Polytron pipe for low noise Sewerage 110x150 111.66 1/30
ST500083W Stilte Polytron pipe for low noise Sewerage 110x250 143.9 1/30
ST500085W Stilte Polytron pipe for low-noise Sewerage 110x500 203.18 1/20
ST500087W Stilte Polytron pipe for low noise Sewerage 110x750 284.54 1/20
ST500089W Stilte Polytron pipe for low noise Sewerage 110x1000 334.07 1/20
ST500091W Stilte Polytron pipe for low noise Sewerage 110x1500 504.3 1/20
ST500093W Stilte Polytron pipe for low noise Sewerage 110x2000 603.72 1/20
ST500095W Stilte Polytron pipe for low noise Sewerage 110x3000 905.9 1/20
ST500685W Stilte Polytron pipe for low-noise Sewerage 160x500 535.07 1/10
ST500689W Stilte Polytron pipe for low noise Sewerage 160x1000 785.57 1/35
ST500693W Stilte Polytron pipe for low noise Sewerage 160x2000 1452.71 1/35
ST500695W Stilte Polytron pipe for low noise Sewerage 160x3000 2197.58 1/35
Vendor code Name Price Packing / box Add to Shopping Cart
ST214445W Stilte Polytron Tee low noise 40x40x45 42.37 1/28
ST214487W Stilte Polytron Tee low noise 40x40x87 42.37 1/28
ST215445W Stilte Polytron Tee low noise 50x40x45 45.43 1/20
ST215487W Stilte Polytron Tee low noise 50x40x87 45.43 1/18
ST205545W Stilte Polytron tee low noise 50x50x45 50.51 1/18
ST205587W Stilte Polytron tee low noise 50x50x87 50.51 1/18
ST201545W Stilte Polytron Tee low noise 110x50x45 104.23 1/30
ST201587W Stilte Polytron Tee low noise 110x50x87 104.23 1/15
ST201145W Stilte Polytron Tee low noise 110x110x45 143.65 1/15
ST201187W Stilte Polytron Tee low noise 110x110x87 138.13 1/20
ST206145W Stilte Polytron Tee low noise 160x110x45 388.64 1/7
ST206187W Stilte Polytron Tee low noise 160x110x87 388.64 1/8
ST206645W Stilte Polytron Tee low noise 160x160x45 448.3 1/4
ST206687W Stilte Polytron Tee low noise 160x160x87 448.3 1/6
Vendor code Name Price Packing / box Add to Shopping Cart
ST700040W Stilte Polytron Yoke 40 9.05 1/250
ST700050W Stilte Polytron Yoke 50 9.66 1/150
ST700100W Stilte Polytron Yoke 110 20.23 1/60
Vendor code Name Price Packing / box Add to Shopping Cart
ST605000W Stilte Polytron revision with cover low noise 50 79.32 1/25
ST611000W Stilte Polytron revision with cover low noise 110 147.82 1/25
ST616000W Stilte Polytron revision with cover low noise 160 670.34 1/6
Vendor code Name Price Packing / box Add to Shopping Cart
ST911000W Stilte Polytron low noise compensation pipe 110 131.36 1/27
to_top